آزمایشگاه میکروبیولوژی و حیوانات آزمایشگاهی

اگر برای تحقیقات و کارهای خود در رشته های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار، دارید این وبلاگ کمک حال شما خواهد بود. همچنین اگر نیاز به روش های آزمایش با حیوانات آزمایشگاهی هستید و یا به تهیه حیوانات آزمایشگاهی نیاز دارید این وبلاگ به شما کمک خواهد نمود.

برخی از مقالات و سخنرانی های ارائه شده
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٥   کلمات کلیدی: بابک براتی ،مقاله ،سخنرانی ،همایش

برخی از مقالات و سخنرانی های ارائه شده

توسط دکتر بابک براتی

 

فصلنامه علمی‌پژوهشی بیماریهای عفونی و گرمسیری

عنوان مقاله: کلونینگ و تعیین توالی ناحیه N ترمینال ژن IpaD شیگلا دیسانتری بومی ایران و مقایسه آن با گونه های ثبت شده در پایگاه های داده ژنی

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛محمد هیات، مجتبی سعادتی ، مرضیه اقتدار دوست، فاطمه ملایی شهرام نظریان  و...

بهار 1390 سال 16 شماره 52

 

مجله علمی‌پژوهشی دانشکگاه علوم پزشکی اراک

عنوان مقاله: بررسی خاصیت ضد باکتریایی پپتید صناعی D28 و آنالوگهای دیمری شکل آن

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ محمد باقر صالحی ، مجتبی سعادتی   علی اضغر رحیمی مهدی صابری و...

بهمن و اسفند 1390  سال 14 شماره 6

 

Journal of paramedical Sciences

Titel: Detection of Sea, Seb, Sec, Seq genes in staphylococcus aureus isolated from nasal carriers in Tehran province, Iran; by multiplex PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی محمد درودیان هادی شیرزاد و...

 Spring2011 Vol.2 No,2 ISSN2008-4978

 

Journal of paramedical Sciences

Titel: Coloning and Expression of N-terminal Region of HpaD from Shigella in E.coli

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی محمد هیات شهرام نظریان حسین هنری و...

 Autumn 2010 Vol.1 No,4 ISSN2008-4978

 

فصلنامه علمی‌پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

عنوان مقاله: شناسایی سالمونلا تیفی بر اساس توالی ViaB با استفاده از PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی   نسیبه قربانی شهرام نظریان مهدی شیرازی  و...

زمستان 1388  دوره 16 شماره 4/127-121

 

فصلنامه علمی‌پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

عنوان مقاله: شناسایی باکتریاستافیلوکوکوس اورئوس‌ تولید کننده انتروتوکسین تایپ Cاز نمونه‌های ناقلین سالم بوسیله PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی   مهدی شیرازی محمد سلطانپور

 

مجله علمی‌پژوهشی زیست شناسی ایران

 عنوان مقاله: شناسایی هموفیلوس آنفولانزا و استرپتوکوکوس نمونیا با استفاده از Multiplex PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛مجتبی سعادتی شهرام نظریان،  حسین‌مهدیزاده

 

مجله علمی پژوهشی یــاخـتـه

عنوان مقاله: تولید و ارزیابی ایمونوگلوبولین Y علیه سالمونلا تیفی موریوم در سرم مرغ و تخم مرغ

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛مجتبی سعادتی نسیبه قربانی شهرام نظریان

 

 مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی تربیت مدرس 87

عنوان مقاله: شناسایی مولکولی همزمان نیسریا مننژیتیدس و هموفیلوس آنفولانزا

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛مجتبی سعادتی شهرام نظریان حسین مهدی زاده هادی شیرزاد- صادقی- عباس موسی

 

 مجله علمی‌پژوهشی زیست شناسی ایران زمستان 87

عنوان مقاله: شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسوژنیک تایپ Q بوسیله PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی مهدی شیرازی

 

مجله علمی پژوهشی پزشکی هرمزگان تابستان 88

عنوان مقاله: باکتریها و قارچهای جداسازی شده از جزیره قشم

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری محمد قهری رحیم سروری

 

مجله علمی پژوهشی طب نظامی تابستان 1385

عنوان مقاله: جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس های انتروتوکسوژنیک تایپA

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری مجتبی سعادتی و میرزا خلیل بهمنی

تابستان 1385 – سال 8 (2)

 

دوفصلنامه علمی پژوهشی طب جنوب شهریور 88

عنوان مقاله: شناسایی ژن seb،sec، seq    در نمونه های ناقلین سالم

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛مجتبی سعادتی مهدی شیرازی

 

 برای حفظ اختصار سایر مقالات ارائه شده در ادامه مطلب آورده شده است