آزمایشگاه میکروبیولوژی و حیوانات آزمایشگاهی

اگر برای تحقیقات و کارهای خود در رشته های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار، دارید این وبلاگ کمک حال شما خواهد بود. همچنین اگر نیاز به روش های آزمایش با حیوانات آزمایشگاهی هستید و یا به تهیه حیوانات آزمایشگاهی نیاز دارید این وبلاگ به شما کمک خواهد نمود.

» فعالیتهای وبلاگ :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» برخی از مقالات و سخنرانی های ارائه شده :: ۱۳۸٩/٢/٥
» فعالیتهای وبلاگ :: ۱۳٩٥/٢/۱٤
» برخی از مقالات و سخنرانی های ارائه شده :: ۱۳٩٤/٢/٥
» اطلاعیه تجدید چاپ کتاب :: ۱۳۸٩/٥/۱٦