فلور طبیعی بدن انسان

 فلور طبیعی بدن انسان

 

تدوین: دکتر بابک براتی

مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی

*********************************** 

فعالیتهای وبلاگ

*********************************** 

آموزش میکروبیولوژی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی

میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی

 برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور

Email: barati1987@yahoo.com

دوستانی که برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا حتی اجرای کامل پروژه دارند و یا نیاز به آزمایش روی حیوان آزمایشگاهی و تهیه آن دارند با ایمیل یا موبایل اینجانب تماس حاصل نمایند.

  به فرازی از فعالیتها توجه نمایید:

  • طراحی و سنتز پپتیدهای (آنتی میکروبیال و ...) مورد نظر طبق درخواست شما
  • پذیرش پروژه های مستقل و مشترک در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی نیمه خصوصی، خصوصی و گروهی در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • مشاوره در انجام پروژه های بیولوژی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی  و نانوتکنولوژی
  • پیشنهاد طرح و راهنمایی در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
  • تدریس و آموزش دروس آزمایشگاهی میکروب شناسی ( قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی کاربردی و ...)
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش های بیولوژی، میکروب شناسی،  سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش با حیوان آزمایشگاهی و تهیه ( خرید - فروش ) حیوانات آزمایشگاهی( موش - خرگوش - خوکچه هندی - ... )

 اگر برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار دارید می توانید با ایمیل و یا تلفن اینجانب دکتر بابک براتی تماس حاصل نمایند.

            barati1987@yahoo.com               TEL: 09384198788

 

**********************************************************************************

جدول زیر، فلور طبیعی انواع دستگاه­های مختلف بدن فرد سالم را نمایش می دهد. در این جدول تنها به باکتری­های مهم و شاخص توجه شده و سایر میکروارگانیسم­های هم چون  قارچ­ها و مخمرها نادیده گرفته شده است. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

 

 

باکتری­ها

پوست

چشم

بینی

حلق

دهان

میزراه

واژن

استرپتوکوکوس اپیدرمیدیس

++

+

++

++

++

++

++

استافیلوکوکوس اورئوس

+

+/-

+

+

+

+/-

+

استرپتوکوکوس میتیس

 

 

 

+

++

+

+

استرپتوکوکوس سالیواریوس

 

 

 

++

++

 

 

استرپتوکوکوس موتانس

 

 

 

+

++

 

 

انتروکوکوس فکالیس

 

 

 

+/-

+

+

+

استرپتوکوکوس نومونیه

 

+/-

+/-

+

+

 

+/-

استرپتوکوکوس پیوژنز

+/-

+/-

 

+

+

 

+/-

گونه­های نایسریا

 

+

+

++

+

+

+

نایسریا مننژیتیدیس

 

 

+

++

+

 

+

انتروباکتریاسه (اشریشیاکلی)

 

+/-

+/-

+/-

+

+

+

گونه­های پروتئوس

 

+/-

+

+

+

+

+

سودوموناس آئروجینوزا

 

 

 

+/-

+/-

+/-

 

هموفیلوس آنفلوآنزا

 

+/-

+

+

+

 

 

گونه­های باکتروئیدها

 

 

 

 

 

+

+/-

بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم

 

 

 

 

 

 

 

گونه­های لاکتوباسیلوس­ها

 

 

 

+

++

 

++

گونه­های کلستریدیوم­ها

 

 

 

 

+/-

 

 

مایکوباکتریوم­ها

+

 

+/-

+/-

 

+

 

/ 0 نظر / 22 بازدید