یرسینیا پستیس

 

Yersinia pestis

------------------------------

تدوین: دکتر بابک براتی

مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی

**************************************

فعالیتها

*********************************** 

آموزش میکروبیولوژی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی

میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی

 برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور

Email: barati1987@yahoo.com

دوستانی که برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا حتی اجرای کامل پروژه دارند و یا نیاز به آزمایش روی حیوان آزمایشگاهی دارند با ایمیل یا موبایل اینجانب تماس حاصل نمایند.

  به فرازی از فعالیتها توجه نمایید:

 • طراحی و سنتز پپتیدهای (آنتی میکروبیال و ...) مورد نظر طبق درخواست شما
 • پذیرش پروژه های مستقل و مشترک در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی نیمه خصوصی، خصوصی و گروهی در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
 • مشاوره در انجام پروژه های بیولوژی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
 • پیشنهاد طرح و راهنمایی در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
 • تدریس و آموزش دروس آزمایشگاهی میکروب شناسی ( قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی کاربردی و ...)
 • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش های بیولوژی، میکروب شناسی، سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی
 • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش با حیوان آزمایشگاهی

 اگر برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار دارید می توانید با ایمیل و یا تلفن اینجانب دکتر بابک براتی تماس حاصل نمایند.

            barati1987@yahoo.com               TEL: 09384198788

 

**********************************************************************************

 

Yersinia pestis

 باکتری یرسینیا پستیس عامل بیماری طاعون است که اولین بار میکروبشناسی سوئیسی به نام Alexandre Yersin در سال 1894 در حالی که در مورد شیوع یک بیماری درهنگ‌کنگ تحقیق می‌کرد، آن را جداسازی نمود. یرسینیا پستیس نامهای مختلفی را تجربه کرده است نام هایی مانند:

 Bacterium pestisتا سال1900

 Bacillus pestis تا سال 1923

 Pasteurella pestis

 Yersinia pestis در سال1970

   

 زیرگونه‌های باکتری                                                                      

سویه‌های یرسینیا پستیس به سه زیرتیپ یا   (biovars) تقسیم می‌شودد:

Y. pestis, biovar Antiqua

Y. pestis, biovar Mediaevalis

Y. pestis, biovar Orientalis

هر کدام از این سویه ها دریک همه‌گیری مهم شرکت داشته‌اند. در موارد جدید سویه اورینتالیس بیشترین نوعی بوده که مشاهده شده و در آمریکا نیز تنها این سویه جدا شده است.

Yersinia pestis, KIM strain

Yersinia pestis, CO92 strain

Y. pestis F1+ strain (GB)

KIM strain از بیووار مدیاوالیس و CO92 strain از بیووار اورینتالیس می‌باشند که ژنوم آنها تعیین توالی شده است و در بانکهای‌ ژنی قابل دسترسی است.

سایر زیر گونه‌ها:

 1.  Yersinia pestis Angola
 2. Yersinia pestis Antiqua
 3. Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004
 4. Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001
 5. Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454
 6. Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002
 7. Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001
 8. Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016
 9. Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275
 10. Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020
 11. Yersinia pestis CA88-4125
 12. Yersinia pestis CO92
 13. Yersinia pestis FV-1
 14. Yersinia pestis KIM
 15. Yersinia pestis Nepal516
 16. Yersinia pestis Pestoides F
 17. Yersinia pestis subsp. altaica
 18. Yersinia pestis subsp. caucasica
 19. Yersinia pestis subsp. hissarica
 20. Yersinia pestis subsp. pestis
 21. Yersinia pestis subsp. ulegeica

 

انتقالYersinia pestis ابتدا با نیش کک‌های آلوده از کک‌ها به انسان‌ها آغاز می‌گردد. کک‌ها نیز باکتری را از یک خون‌خواری آلوده کسب می‌کنند. هنگامی که یک کک از یک ارگانیسم عفونی شده با Yersinia pestisخونخواری می‌کند لخته‌های خون در دهان کک منجر به انسداد بلع در کک می‌گردد. باکتری پی‌درپی در لخته‌های خون تکثیر می‌یابد و زمانی که کک عفونی با گلوی مسدودشده، انسان را نیش میزند، هزاران باکتری بدرون پوست انسان برگردانده و از درون پوست انسان، به گره‌های لنفاوی مجاور منتشر می‌گردد ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

 

 

به نظر شما چرا یرسینیا پستیس مهاجم‌تر از یرسینیا انتروکولیتیکا و یرسینیا سودوتوبرکلوزیس می‌باشد؟

باید دید که یرسینیا پستیس چه چیزهایی دارد که سایر گونه‌های یرسینیا ندارند.

 یرسینیا پستیس دارای دو پلاسمید اضافی است که یکی از آنها یک کپسول پروتئینی ضد بیگانه‌خواری را کد می‌کند.

 یرسینیا پستیس دو فاکتور بیماری‌زای اختصاصی ذخیره hemin و فعال کننده پلاسمینوژن دارد که ممکن است در افزایش قدرت تهاجم آن دخالت داشته باشند. باکتری علاوه براینکه ازhemin بعنوان یک منبع آهن استفاده می‌کند، می‌تواند بطور فعال آنرا با غلظت زیاد ذخیره و انباشته کند، بگونه‌ای که رنگ کلنی روی پلیت آگار واجد hemin تغییر کند. ذخیره hemin در 26 درجه سانتیگراد در حداکثر مقدار خود صورت می‌گیرد؛ بنابراین یرسینیا پستیس تزریق شده توسط نیش کک بایستی دارای حداکثر hemin باشد. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

Pla پروتئین دیگری در یرسینیا پستیس بوده کهنقشی مهم در ادامه حیات و انتشار باکتری در بدن دارد.pla یک پروتئازی است که چندین نقش دارد، شامل: تجزیه C3b و C5a، تجزیه برخی از Yops و ایفای اثر محدود کنندگی بر مقدارYops بر روی سطح و در نزدیکی باکتری. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

pla از تشکیل و یا حفظ لخته‌های خونی در محل عفونت جلوگیری می‌کند و اجازه می‌دهد باکتری در بدن میزبان منتشر گردد. این آنزیم برای انتشار باکتری از محل نیش حشره ضروری است. ....................

نقش دیگر Pla ایجاد توانایی کک در تزریق باکتری به اولین محل عفونت در بدن است......................

بسیاری از ژن‌های بیماری‌زای یرسینیا توسط درجه حرارت تنظیم می‌گردند. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

/ 0 نظر / 71 بازدید