# فروش

فعالیتهای وبلاگ

***********************************  فعالیتهای وبلاگ ***********************************  آموزش میکروبیولوژی برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی  برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور Email: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

حیوانات آزمایشگاهی : موش سوری ، رت ، خرگوش و خوکچه

************************************ فعالیتها ************************************  آموزش میکروبیولوژی برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی  برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور Email: barati1987@yahoo.com دوستانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 442 بازدید

همانند سازی پلاسمید های خطی

همانند سازی پلاسمید های خطی تدوین: دکتر بابک براتی مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی ************************************** فعالیتها ***********************************  آموزش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

تجزیه زیستی حشره کش ها

تجزیه زیستی حشره کش ها تدوین: دکتر بابک براتی مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

تکنیک امتزاج ژن(fusion gene )

تکنیک امتزاج ژن(fusion gene ) تدوین: دکتر بابک براتی مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی ************************************** فعالیتها ***********************************  آموزش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

Stem cell چیست؟

Stem cell چیست؟  تدوین: دکتر بابک براتی مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی ************************************** فعالیتها ***********************************  آموزش میکروبیولوژی برگزاری سلسله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

SUMOYLATION

SUMOYLATION تدوین: دکتر بابک براتی مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی ************************************** فعالیتها ***********************************  آموزش میکروبیولوژی برگزاری سلسله کارگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

فلور طبیعی بدن انسان

 فلور طبیعی بدن انسان   تدوین: دکتر بابک براتی مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی ***********************************  فعالیتهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

آیا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی غیر اخلاقی است؟

 Is theuse of laboratory animals immoral   تدوین: دکتر بابک براتی مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

کلستریدیوم‌ها

تقسیم بندی کلستریدیوم‌ها از نظر بیماریزایی   تدوین: دکتر بابک براتی مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید