برخی از مقالات و سخنرانی های ارائه شده

  

************************************

فعالیتها

************************************ 

آموزش میکروبیولوژی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی

میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی

به زبانی ساده برای دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور

Email: barati1987@yahoo.com

دوستانی که برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا حتی اجرای کامل پروژه دارند با ایمیل یا موبایل فوق تماس حاصل نمایند.

  به فرازی از فعالیتها توجه نمایید:

  • طراحی و سنتز پپتیدهای (آنتی میکروبیال و ...) مورد نظر و درخواست شما
  • پذیرش پروژه های مستقل و مشترک در زمینه های بیوتکنولوژی میکروبی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی
  • مشاوره در انجام پروژه های میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی
  • پیشنهاد طرح و راهنمایی در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های میکروب شناسی و بیوتکنولوژی
  • تدریس و آموزش دروس آزمایشگاهی میکروب شناسی ( قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی کاربردی و ...)
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش های میکروب شناسی ،  مولکولی و مهندسی ژنتیک
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایشها با حیوان آزمایشگاهی و تهیه ( خرید - فروش ) حیوانات آزمایشگاهی( موش - خرگوش - خوکچه هندی - ... )

 

 اگر برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار دارید می توانید با ایمیل و یا تلفن اینجانب دکتر بابک براتی تماس حاصل نمایند.

            barati1987@yahoo.com               TEL: 09384198788

 --------------------------------------------------------------------------------------------

  

مجله علمی پژوهشی  طب نظامی- تابستان 1385، سال 8(2)

عنوان مقاله: جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس‌های انتروتوکسوژنیک تایپA به وسیله Multiplex PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ دکتر مجتبی سعادتی _ دکتر میرزاخلیل بهمن

 

 Second International Congress of Bioethics february 5-7, 2011

Title:  Is the use of laboratory animals immoral?

Authors: B.Barati, A.Hajizadeh, S. faridfar

 

نخستین کنگره پزشکی دریا 2-4 اسفند 1390 بندر عباس

عنوان مقاله:  مدیریت آب و غذا در شرایط بحرانی در دریا با استفاده از فنآوری نانو

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ سعید زردار

 

همایش تخصصی کشف و شناسایی مین و مواد منفجره 1390تهران

عنوان مقاله:  آشکارسازهای زیستی و شناسایی میکروبی مین و مواد منفجره

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ شاهین فریدفر 

 

سومین کنگره ملی پروتئومیکس 2010 دانشگاه شیراز

عنوان مقاله:کلون و بیان زیر واحد اتصالی  (کاندید واکسن) در باکتری E.coli

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ رضائیان، ابراهیمی، حاجی زاده  و ...

 

 سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی دانشگاه تهران مرداد 1387

عنوان مقاله: تولید آنتی بادی IgY علیه سالمونلا تیفی درتخم مرغ

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛مجتبی سعادتی نسیبه قربانی شهرام نظریان

 

چهارمین همایش سراسری علمی کاربردی -آذر 88

عنوان مقاله: طراحی و سنتز پپتید آنتی میکروبیال جدید مشتق از پپتید D28 علیه عوامل میکروبی

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ محمد صالحی مجتبی سعادتی مهدی حسین‌زاده

 

دومین همایش آزمایشگاه  و بالین

عنوان مقاله: تولید و ارزیابی آنتی بادی IgY تولید شده علیه سالمونلا تیفی موریوم در سرم و تخم مرغ

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛مجتبی سعادتی نسیبه قربانی شهرام نظریان

 

پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله: کنترل مسمومیت غذایی استافیلوکوکی با شناسایی ژن‌های  sea, seb و  secدر استافیلوکوکوس اورئوس‌های جداسازی شده از ناقلین سالم

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی مهدی شیرازی

  

 پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله: شناسایی همزمان هموفیلوس آنفولانزا و نیسریا مننژیتیدس  با استفاده از Multiplex PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛مجتبی سعادتی شهرام نظریان  حسین مهدی‌زاده

 

نخستین کنفرانس میکروبیولوژی کاربردی ایران

عنوان مقاله: شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس‌ انتروتوکسوژنیک تایپQبوسیله PCR

  نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی مهدی شیرازی

  

  

the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular    Biology. Shiraz-Iran,

Title: DISTRIBUTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOXINS A AND B IN HEALTHY CARRIERS

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی مهدی شیرازی  

 

پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله: شناسایی مولکولی همزمان ژن‌های کد کننده sea و  seb در استافیلوکوکوس اورئوس‌ مقاوم به متی‌سیلین

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی   مهدی شیرازی

  

نخستین کنفرانس میکروبیولوژی کاربردی ایران

عنوان مقاله: شناسایی هموفیلوس آنفولانزا و استرپتوکوکوس نمونیا با استفاده از Multiplex PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی شهرام نظریان  حسین مهدی‌زاده

 

نخستین کنفرانس میکروبیولوژی کاربردی ایران

عنوان مقاله: شناسایی سریع باکتری ویبریو کلرا و شیگلا دیسانتریبه روش   multiplex PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی، شهرام نظریان، سید امین حسینی

 

همایش منطقه‌‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان مقاله: شناسایی تایپ جدید استافیلوکوکوس اورئوس در ایران

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی مهدی شیرازی

 

 

the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular    Biology. Shiraz-Iran,

SIMULTANEOUS DETECTION OF NEISSERIAMENINGITIDISAND HAEMOPHILUS INFLUENZAE BY MULTIPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION(MPCR) ASSAY

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ مجتبی سعادتی شهرام نظریان حسین

مهدی‌زاده

 

پنجمین همایش سراسری علوم پایه در دانشگاه آزاد قائم شهر

عنوان مقاله: شناسایی مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس‌های انتروتوکسوژنیک تایپA به وسیله Multiplex PCR

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ دکتر مجتبی سعادتی _ دکتر میرزاخلیل بهمن

 

 سومین همایش سراسری --( 9 و 10 بهمن ماه 1384)

عنوان مقاله: نحوه گزارش دهی و اخطار --در اپیدمیولوژیها

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ محمد ابراهیم مینایی - دکتر رحیم سروری- محمد جوادباقری پور

 

 سومین همایش سراسری -- ( 9 و 10 بهمن ماه 1384)

عنوان مقاله: دستور العمل و نحوه نمونه برداری -

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛  محمد جوادباقری پور- دکتر رحیم سروری- محمد ابراهیم مینایی

 

 سومین همایش سراسری --( 9 و 10 بهمن ماه 1384)

عنوان مقاله: پنهان شدن باکتریها در روشهای استاندارد مبتنی بر کشت

نویسنده: بابک براتی

 

سومین همایش سراسری -- ( 9 و 10 بهمن ماه 1384)

عنوان مقاله: چگونگی انتقال نمونه‌های مشکوک به آزمایشگاه

 نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛  رحیم سروری- محمد جواد باقری پور – محمد ابراهیم مینایی

 

دومین همایش سراسری دفاع بیولوژیک(10 و 11 آذر1383)

عنوان مقاله: شناسایی مجموعه ای باکتریهای پاتوژن با استفاده از نشانه های ژنومی و نانوتکنولوژی

  نویسنده :بابک براتی

 

همایش سراسری -(20 آذر 1381)

عنوان مقاله: کمپلکس رزین هالوژن، تولید ترکیبی جدید در کشور برای رفع آلودگی از آب

  نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛   جهانبخش ممبینی 

 

 کنگره سراسری طب نظامی(15 تا 17 مهرماه1381)

عنوان مقاله: شناسایی باکتریهای هوا در یکی از جزایر خلیج فارس

  نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛  احمد کریمی- دکتر مجتبی سعادتی- محمد  رضا اکبری

 

همایش نقش علوم پایه --(1379)

عنوان مقاله: بررسی باکتریهای هوای منطقه عمومی طریق القدس

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛ دکتر رحیم سروری

 

همایش سراسری -(20 آذر 1381)

 عنوان مقاله: توانمندیهای بیولوژیک کشورهای منطقه و خطر بیوتروریسم

  نویسنده :بابک براتی

 

 کنگره سراسری طب نظامی (15 تا 17 مهرماه1381)

عنوان مقاله: ساخت دستگاه تصفیه آب انفرادی با تکنیک رزین هالوژن جهت افزایش ضریب ایمنی و بهداشت فردی

نویسندگان مقاله: بابک براتی با همکاری؛  جهانبخش ممبینی

 

/ 0 نظر / 198 بازدید